REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LADYLUNA.PL

1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę www. Ladyluna. pl
Zarządzającym serwisem jest firma Ladyluna Lucyna Górka Kruszyna 40A, 49-300 Brzeg, NIP747-169-44-48


2. Zamówienia. Zasady ogólne

1. Sklep Ladyluna prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej przez stronę www.ladyluna.pl

2. Zakupów w naszym sklepie internetowym mogą dokonywać zarówno osoby zarejestrowane jak i nie posiadające konta.


3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez naciśnięcie przycisku "Zamówienie".


4. W koszyku klient wykazuje dane wraz z adresem na jaki ma być wysłany zamówiony towar, sposób dostawy i sposób płatności. Złożone zamówienie przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez użytkownika w celu jego weryfikacji.


5. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.


6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.


7. Wszystkie ceny na stronie www.Ladyluna.pl są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


8. Ceny mogą ulec zmianie (np. wskutek zmiany cen dostawców). Klient jest o takiej zmianie zawsze informowany i może anulować zamówienie.

9. Ceny wyświetlane są przy nazwie produktów i nie obejmują opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

10. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Każdy Klient otrzymuje od sklepu na dowód zakupu rachunek. Jeśli rachunek ma być wystawiony na firmę, należy podać dane firmy oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie rachunku bez podpisu.

12. Złożone zamówienie może być anulowane po przesłaniu pisemnej rezygnacji w przypadku wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

13. Zgodnie z przepisami ustawy Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot dokonanych płatności. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient płaci za odesłanie towaru.

3. Czas realizacji i formy płatności

1. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 2-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez klienta. Do tego należy doliczyć okres, jaki firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata, jest to od 1 do 5 dni w zależności od wybranej formy dostawy przesyłki.

2. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie przyśpieszyć czas realizacji zamówień. Termin dostawy może ulec wydłużeniu w okresie świąt i z przyczyn niezależnych od firmy (nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę Kurierską).

3. Zamówienia będą anulowane automatycznie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni.

4. Sklep oferuje następujące formy płatności:
a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze kurierowi, listonoszowi lub w urzędzie pocztowym,
b) przelew- przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu informacji o dokonaniu przelewu, polecamy bezpieczny system płatności PAYU
c) karta kredytowa VISA, MASTERCARD-poprzez system płatności PAYU - realizacja zamówienia następuje po udanej autoryzacji karty kredytowej,
d) cykliczne obciążanie konta w przypadku zamówień subskrypcyjnych

4. Zwroty i reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru, prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu i przyczynę reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość, jeśli nie, to zwracamy koszty zakupu.

2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże sklep podejmuje wszelkie troski, aby reklamację rozpatrzyć w jak najkrótszym możliwie czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu tj. zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany przez kupującego produkt powinien być dostarczony (odesłany) do Firmy Ladyluna w stanie niezmienionym wraz dowodem zakupu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy dostarczony produkt jest uszkodzony. Koszty zwrotu zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

4. Zwroty i reklamacje na leży wysyłać na adres:
Ladyluna Lucyna Górka
Kruszyna 40A
49-300 Brzeg
Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt wraz z kosztami wysyłki poniesionymi przy zakupie, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na konto wskazane przez kupującego.

5. Odpowiedzialność

Firma LadyLuna nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci Internet). Firma LadyLuna nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby trzecie wykorzystujące login użytkownika.

6. Ochrona danych osobowych. Polityka Prywatności

Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. nr. 133 poz. 883). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
Główną zasadą jaką kierujemy się w Polityce Prywatności na stronie www.ladyluna.pl jest podstawowa zasada, iż NIGDY nie sprzedajemy i w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom i firmom trzecim jakichkolwiek danych personalnych i adresowych klientów naszego serwisu www.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie korzystaj z naszej strony www.

8. Cookies (ciasteczka)

Działanie serwisu opiera się w pewnej części na wykorzystywaniu cookies, czyli plików tekstowych wysyłanych do komputera osoby przeglądającej serwis. Cookies identyfikują użytkownika, dzięki czemu użytkownik może wykorzystać pełną funkcjonalność serwisu, a także zabezpiecza go przed kilkukrotnym przekazywaniem tych samych treści reklamowych.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu oraz przesyłane e-mailem są przez nas przekazywane w jak najlepiej pojętym interesie odbiorców. Zawsze do odbiorcy należy, w jakim stopniu wykorzysta otrzymywane od nas informacje. Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkowników (np. w komentarzach) przedstawiają opinie i punkt widzenia osób je zamieszczających. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

10. Znaki towarowe i prawa autorskie

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

11. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu (tj. Regulaminu Sklepu i zasad określających Politykę Prywatności).
Wszystkich przeglądających zawartość tego serwisu www lub będących subskrybentem naszych newsletterów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ladyluna.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
W przepisach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Sprzedającego.